XX TURNIEJ JUDO DZIECI I MŁODZIKÓW Z OKAZJI ŚWIĘTA „NARODOWEGO DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

ORGANIZATOR

UKJ AON Warszawa

 

TERMIN

Środa, 11 listopada 2015 r.

 

MIEJSCE ZAWODÓW:

Akademia Obrony Narodowej Warszawa

Al. gen. Chruściela 103

 

STARTOWE

35 zł od zawodnika

 

KATEGORIE WAGOWE

dziewcząt U14 2003-2004 r.: 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg

chłopców U14 2003-2004 r.: – 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 kg .

dziewcząt U16 2000-2002 r. – 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg

chłopców U16 2000-2002 r. – 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81 kg

 

NAGRODY

medale od I do III miejsca

W rywalizacji klubowej puchary za I-III m. Punktacja klubowa I-5 p , II-3 p, III-2 p, IV i V-1 p. Punktują zawodnicy, którzy wygrali przynajmniej 1 walkę. Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki turnieju / typuje organizator zawodów.

 

CZAS WALKI

3 minuty + złoty punkt 1 minuta

 

SYSTEM ROZGRYWANIA

Zawody rozegrane będą na 3 tatami o wymiarach 36m2 (pole walki). System rozgrywania zawodów: z podwójnym repesażem, lub grupowy w zależności od ilości zgłoszonych zawodników do zawodów. W kategorii U14 (2003-2004) zakaz techniki dźwigni i duszeń.

 

PROGRAM

8.00 – 9.30 Waga dziewcząt i chłopców U14 ( 2002 - 2004 r.)

10:00 – Otwarcie zawodów godzina

13:00 –14:00 Waga młodzików i młodziczek U16 ( 2000 - 2002 r.)

Rozpoczęcie walk po otwarciu zawodów. Wszystkie walki do wyłonienia zwycięzców bez przerwy. Dekoracje sukcesywnie po rozegraniu kilku kategorii wagowych.

 

ZGŁOSZENIA

c.majewski75@upcpoczta.pl, judowawa@poczta.onet.pl

 

INFORMACJE DODATKOWE

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie poczynią. Każdy z uczestników powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora (lub osób z nim współpracujących) w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Uczestnik lub zgłaszający go klub przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuje się przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

W momencie zgłoszenia do zawodów trenerzy, opiekunowie i zawodnicy zgadzają się z warunkami uczestnictwa.

Prawni opiekunowie niepełnoletnich wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, rok urodzenia i stopień. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora w środkach przekazu.

Uczestnicy w chwili rejestracji do zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Urząd m.st. Warszawy w celu realizacji imprezy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

 

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki