IV TURNIEJ JUDO O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY BEMOWO

ORGANIZATOR

Kuma Judo

 

TERMIN

Sobota, 26.10.2019 r.

 

MIEJSCE ZAWODÓW

Hala Sportowa - Wojskowa Akademia Techniczna 

Warszawa, ul.Kartezjusza 1

 

KATEGORIE WAGOWO- WIEKOWE

Osoby niepełnosprawne

Kategorie ustalone po zważeniu wszystkich zawodników

Rocznik 2006-2007

Chłopcy: 36,39,42,46,50,55,60,66,+66

Dziewczynki: 37,40,44,48,52,57,+57

Rocznik 2008-2009

Chłopcy: 30,33,36,39,42,46,50,55,+55

Dziewczynki: 28,31,34,37,40,44,48,+48

Rocznik 2010 - 2011

Chłopcy: 24,27,30,34,38,42,48,+48

Dziewczynki: 21,24,27,30,36,44,+44

Rocznik 2012

Kategorie ustalane po zważeniu wszystkich zawodników.

 

STARTOWE

40 zł – opłata startowa ( płatne na wadze w dniu zawodów ), 50 zł - opłata startowa bez wcześniejszego zgłoszenia. Osoby niepełnosprawne zwolnione z opłaty startowej.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH

1. Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie w U14, U12 lub pisemna zgoda rodziców w U10 i U8 okazane podczas ważenia. 

2. Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia. 

3. Zakazane jest stosowanie kansetsu-waza (dźwigni) i shime-waza (duszeń). 

4. W U12, U10, U8 dodatkowo zakazuje się stosowania technik z kolan, rzutów poświęcenia i rzutów obejmujących głowę (nie mylić z uchwytem „z góry”). 

5. Dopuszcza się udział w judogi białej lub niebieskiej. Zawodnik w niebieskiej judogi będzie dopuszczony tylko jeśli będzie wyczytany jako drugi. 

6. W wszystkich grupach wiekowych zawodnik musi mieć judogi plecionkę – nie wolno startować w stroju typu karategi. 

7. Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości, kartę wagową i badania lekarskie. Trener/opiekun zobowiązany jest do poświadczenia zgody rodziców na udział dziecka w zawodach. W przeciwnym razie dziecko nie będzie dopuszczone do turnieju. UWAGA: Zawodnicy/czki mogą się ważyć WYŁĄCZNIE w czasie kontroli wagi zgodnie z programem zawodów odpowiadającym kategorii wagowej. 

8. Zawody zostaną przeprowadzone na 6 polach walki.

 

SYSTEM WALKI

• 2 zawodników - do dwóch wygranych, 

• 3-5 każdy z każdym, 

• 6-8 brukselski, 

• powyżej 8 system francuski z podwójnym repasażem. 

 

CZAS WALKI

Czas walki – 2 minuty, Golden Score – 1 minuta. 

 

ZGŁOSZENIA

zgłoszenia dokonują trenerzy elektroniczne na www,judostat.pl do 24.10.2019 (czwartek – godzina 22:00- zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane!) 

 

WAŻENIE I WERYFIKACJA ZAWODNICZEK I ZAWODNIKÓW

Waga roczników 2006-2007 (DZIEWCZYNKI I CHŁOPCY) – 8:00-9:00

WAGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (DZIEWCZYNKI I CHŁOPCY) – 9:00-9:30

Waga roczników 2008-2009 (DZIEWCZYNKI) - 11:00-11:30

Waga roczników 2008-2009 (CHŁOPCY) - 12:00-12:30

Waga roczników 2010-2011 (DZIEWCZYNKI) - 14:00-14:30

Waga roczników 2010-2011 (CHŁOPCY) - 15:30-16:00

Waga rocznika 2012 (DZIEWCZYNKI i CHŁOPCY) - 16:00-17:00

 

1. Podczas ważenia należy posiadać kartę wagową, dokument tożsamości oraz do okazania ważne badania lekarskie (lub podpisane oświadczenie). 

2. Dopuszczalne jest 100 gram tolerancji (podczas ważenia wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą mieć na sobie bieliznę osobistą). 

3. Zawodnik/czka nie mieszcząca się w limicie wagowym w kategorii wagowej, w której zostanie zgłoszony automatycznie zostanie przepisany do innej kategorii wagowej!

4. Można wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej i wagowej!

5. Zawodnicy/czki mogą się ważyć WYŁĄCZNIE w czasie kontroli wagi zgodnie z programem zawodów odpowiadającym kategorii wagowej. 6. Losowanie odbędzie się każdorazowo bezpośrednio po zakończeniu ważenia danej kategorii wiekowej.

 

PROGRAM ZAWODÓW

8:00 – Otwarcie sali zawodów. 

8:00 – 9.00 – Waga roczników 2006-2007 ( DZIEWCZYNKI I CHŁOPCY) i weryfikacja zawodników

9:00 – 9.30 – Waga osób niepełnosprawnych i weryfikacja zawodników

10.00 – Otwarcie zawodów oraz rozpoczęcie walk osób niepełnosprawnych i w kategorii 2006-2007

11:00 – 11:30– Waga roczników 2008-2009 ( DZIEWCZYNKI) weryfikacja zawodników, 12:00 – rozpoczęcie walk w kategorii wiekowej 2008-2009 (DZIEWCZYNKI)

12:00 – 12:30– Waga roczników 2008-2009 ( CHŁOPCY) weryfikacja zawodników, 13:30 – rozpoczęcie walk w kategorii wiekowej 2008-2009 (CHŁOPCY)

 

RANDORII SĘDZIOWANE

14:00 – 14:30– Waga roczników 2010-2011 ( DZIEWCZYNKI) weryfikacja zawodników, 15:00 – rozpoczęcie walk w kategorii wiekowej 2010-2011 (DZIEWCZYNKI)

15:30 – 16:00– Waga roczników 2010-2011 ( CHŁOPCY) weryfikacja zawodników, 16:30 – rozpoczęcie walk w kategorii wiekowej 2010-2011 (CHŁOPCY)

 

RANDORII SĘDZIOWANE

16:00 – 17:00 – Waga rocznika 2012 (DZIEWCZYNKI I CHŁOPCY),weryfikacja

zawodników. 17:30 - rozpoczęcie walk w kategorii wiekowej 2012 ( DZIEWCZYNKI I CHŁOPCY)

19.00 - przewidywane zakończenie zawodów

Prosimy o wyrozumiałość jeśli powyższe godziny zostaną zachwiane, trudno przewidzieć długość walk. 

 

NAGRODY

Dekoracja medalistów odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej

Obowiązujący strój to białe judogi. (nie dresy klubowe)

W ceremonii dekoracji uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z miejsc I-V. Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii wagowej otrzymają dyplomy (miejsca I-V) i medale (miejsca I-III)

Klasyfikacja drużynowa – kluby z największą ilością punktów otrzymują puchary za miejsca 1-3

Klasyfikacja Fair Play – Organizator wspólnie z Fundacją Czyste Judo przewiduje przyznanie Nagrody Fair Play, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a

niepełnoletni za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawną za wszystkie szkody jakie poczynią. 

2. Każdy z uczestników musi być ubezpieczony od następstw niebezpiecznych wypadków. 

3. Uczestnicy i przedstawiciele klubu zobowiązują się przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, warunków regulaminu / komunikatu organizacyjnego oraz regulaminów obiektów, w których rozgrywana jest impreza. W sprawach nieobjętych regulaminem

decyduje Kierownik / Sędzia Główny Zawodów. 

4. W momencie zgłoszenia do zawodów trenerzy, opiekunowie i zawodnicy zgadzają się z warunkami uczestnictwa. 

5. Rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletnich wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, rok urodzenia i stopień. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania: - wizerunku uczestników zawodów w materiałach fotograficznych, nagraniach filmowych oraz wywiadach z uczestnikami - opublikowania wyników zawodów oraz statystyk z danymi osobowymi, które mogą być wykorzystane w celach promocyjnych zawodników w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych. 

7. Uczestnicy w chwili rejestracji do zawodów wyrażają akceptację niniejszej deklaracji oraz zgodę przetwarzania ich danych osobowych w celu realizacji imprezy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U. z 2014 r. poz 1182 z późn. zm.).

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki